Laws and regulations

Results 3

Executive order

BEK nr 2287

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Valid from

01/01/2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Executive order

BEK nr 1070

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Valid from

28/10/2018

Drikkevandsbekendtgørelsen

Executive order

BEK nr 1007

Executive Order on the placment on the market and sale of building components that come into contact with drinking water

Valid from

20/08/2010

BEK nr 1007 Executive Order on the placment on the market and sale of building components that come into contact with drinking water
Showing 3 out of 3