Internationalt samarbejde

Sidst opdateret 29/01/2021
Her kan du læse mere om, hvordan Trafikstyrelsen deltager i internationalt samarbejde med andre landes myndigheder på postområdet. Myndigheder er dels ministerier, dels tilsynsmyndigheder.

Det internationale samarbejde foregår hovedsageligt i følgende organisationer:

 

 • Verdenspostunionen (UPU)
 • Den europæiske komite for samarbejde mellem postmyndighederne (CERP)
 • EU og Europa-Kommissionens Postdirektivkomité
 • Nordisk samarbejde mellem tilsynsmyndighederne.

 

Verdenspostunionen (UPU)

Verdenspostunionen blev oprettet i 1874 og er dermed en af de tre ældste internationale organisationer i verden. Danmark var blandt de toogtyve oprindelige medlemslande. UPU tæller nu 192 medlemmer. Efter FN’s oprettelse fik UPU status af ”særligt FN-agentur”. Verdenspostunionen afholder hvert fjerde år en Verdenspostkongres, hvor repræsentanter for medlemslandene mødes for at:

 

 • Vedtage ændringer til reglerne om organisationens virksomhed og opbygning
 • Vedtage ændringer til reglerne for postudveksling mellem landene, herunder gensidig betaling mellem landenes postvæsener
 • Vælge de 41 lande, der skal sidde i det øverste organ, Administrationsrådet
 • Vælge de 40 lande, der skal sidde i Postdriftsrådet, som træffer beslutning om de praktiske bestemmelser om postudvekslingen mellem landene
 • Vælge generaldirektør og vicegeneraldirektør, som leder det internationale sekretariat i Bern (”Bernerbureauet”), og bistår rådene og medlemslandene
 • Vedtage resolutioner og udtalelser, som er retningsgivende for UPUs virksomhed i de kommende fire år.

 

Et af de nordiske lande kandiderer efter tur til hvert af rådene, men sidder kun i en fireårs periode. I perioden 20016 – 2020 er der ingen nordisk repræsentant i Administrationsrådet, mens Finland er medlem af Postdriftsrådet.

 

CERP

CERP er en sammenslutning af de europæiske myndigheder (ministerier og tilsynsmyndigheder). Sammenslutningen blev oprettet i efteråret 1992 som en underkomite under den europæiske post- og telekonference (CEPT), som herefter udelukkende bestod af myndigheder.

 

Året efter dannede de europæiske offentlige postselskaber deres egen sammenslutning, PostEurope, som en følge af adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. CERP tæller nu 48 lande.

 

CERP mødes til plenarmøder en eller to gange om året. Hvert tredje år – næste gang i 2017 – vælges formand og næstformand og formænd for arbejdsgrupper og projektgrupper, som alle indgår i CERPs styrekomite. CERP har ikke eget sekretariat.

 

Ud over plenarmøderne har CERP to permanente arbejdsgrupper:

 

 • Politik, som beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende lovgivning
 • Implementering, som beskæftiger sig med tilsynsmyndighedernes regulatoriske opgaver.

 

Derudover har CERP i øjeblikket ni projektgrupper, som beskæftiger sig med delemner og kan få til opgave at udarbejde rapporter og anbefalinger til de to arbejdsgrupper.

 

Europa-Kommissionens Postdirektivkomité

Postsektoren i EU er siden 1997 reguleret af EU-direktiver. Det seneste direktiv liberaliserer postvirksomhed i EU med udgangen af 2010 for de fleste landes vedkommende. Kommissionen har til at assistere sig oprettet en komité bestående af repræsentanter fra myndighederne i medlemslandene. Fra dansk side deltager såvel Transportministeriets departement som Trafikstyrelsen.

 

Komitéen mødes jævnligt og drøfter spørgsmål af fælles interesse for Kommissionen og myndighederne – såvel spørgsmål om lovgivning som god tilsynsførelse.

 

Nordisk samarbejde

Trafikstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med den svenske tilsynsmyndighed Post- och Telestyrelsen (PTS) om tilsyn med Posten i Norden efter fusionen mellem det danske og det svenske postvæsen i foråret 2009.

Vejledning

GRØNBOG - Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU

Gældende fra

14/11/2019