Gebyrer og afgifter på postområdet

Sidst opdateret 28/01/2022
Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomheder er finansieret via gebyrer og afgifter.

For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.

 

Afgiften er i 2022 3,35 kr.

 

Gebyrerne for tilladelse til postbefordring og godkendelse af takstfastsættelse faktureres efter regning. Timesatsen er i 2022 1.160 kr.

 

Bekendtgørelse nr. 2568 af 15/12/2021 fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på postområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr 2568 af 15/12/2021

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.