Oversigt over certifikater

Sidst opdateret 15/11/2019
Alle certifikater udstedes i overensstemmelse med ICAOs standarder, og nogle er reguleret af national dansk lovgivning. Andre certifikater er udstedt i overensstemmelse med det fælleseuropæiske regelsæt, kaldet JAR (Joint Aviation Requirements).

Nationale certifikater

Sidst opdateret 15/11/2019
Følgende certifikater udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med ICAO og/eller national dansk lovgivning.

K-certifikat – Flyveklarerercertifikat

Uddannelse reguleres af BL 6-66. Uddannelse sker hos arbejdsgiveren (luftfartsselskab eller handling agent). Uddannelsen består af en en teoretisk og praktisk del, og certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren.

CA-certifikat – Certifikat som kabinebesætningsmedlem

Uddannelsen reguleres af BL 6-37. Certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren. 

S-certifikat – Svæveflyvercertifikat

Uddannelse reguleres af BL 6-100, 6-101, 6-102 og 6-104. Uddannelse sker i klubber tilsluttet Dansk Svæveflyver Union, og certifikatadministration sker gennem Unionen.

Balloncertifikat

Uddannelse reguleres af BL 6-19. Uddannelse sker i Dansk Ballonunion, og certifikatadministration sker gennem Unionen.

Flyveledercertifikat

Den teoretiske uddannelse reguleres af BL 6-94 og den praktiske uddannelse af BL 6-95. Uddannelse sker hos Flyvesikringstjenesten (Naviair), eller hos Grønlands Lufthavnsvæsen.

AFIS-certifikat - flyveinformationstjeneste certifikat

Den teoretiske uddannelse reguleres af BL 6-96 og den praktiske uddannelse af BL 6-97. Uddannelse sker hos Flyvesikringstjenesten (Navair) eller hos Grønlands Lufthavnsvæsen.

Certifikater til ultralette luftfartøjer – fly/gyroplan

Uddannelse reguleres af BL 9-6 og af BL 9-12. Uddannelse via Dansk UL-flyver Union, og certifikat administration sker gennem Unionen.

Udenlandske certifikater

Sidst opdateret 15/11/2019

Certifikater udstedt af et JAA-medlemsland i overensstemmelse med JAA-procedurer og i henhold til JAR-FCL anerkendes uden formaliteter for flyvning med dansk registreret luftfartøj, (ref.: BL 6-69, pkt. 2.2.). Det drejer sig om følgende certifikater:

 

  • JAR-FCL PPL(A),
  • JAR-FCL PPL(H),
  • JAR-FCL CPL(A),
  • JAR-FCL CPL(H),
  • JAR-FCL ATPL(A),
  • JAR-FCL ATPL(H) og
  • JAR-FCL F/EL

 

Udenlandsk JAR-FCL kan ombyttes til tilsvarende dansk JAR-FCL certifikat, såfremt betingelser herfor er opfyldt.

Ikke-JAR certifikater, privatflyvning

Udøvelse af rettigheder af et certifikat, som ikke er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller i henhold til JAR-FCL, på dansk registreret luftfartøj tillades uden validering i forbindelse med privatflyvning i henhold til BL 6-69 på de angivne betingelser og begrænsninger. I alle andre tilfælde kræves validering, der udstedes efter ansøgning på autoriseret formular, såfremt betingelser er opfyldt.

Ikke-JAR certifikat, erhvervsmæssig flyvning mv.

Udøvelse af erhvervsmæssige rettigheder af et certifikat, som ikke er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller i henhold til JAR-FCL eller JAR-66, på dansk registreret luftfartøj eller i dansk JAR 145 organisation, kræver validering af TS, (ref.: BL 6-69, pkt. 3.3.1).

Validering

Ved validering forstås en stats udtrykkelige erklæring om, at et certifikat, som er udstedt af en anden stat, kan anvendes på lige fod med et certifikat, som den selv har udstedt. Læs om betingelser under ”Validering” eller eventuelt under ”Begrænset validering”.

Konvertering

Konvertering af certifikat forudsætter aftale herom stater imellem. Der findes ikke konverteringsaftaler mellem JAA og andre stater.

Reduceret uddannelse

Der kan gives tilgoderegning ved uddannelse til dansk JAR-FCL certifikat for indehavere af tilsvarende udenlandsk ICAO certifikat, se under ”Reduceret uddannelse”.

Application for private validation of Non-EU flight crew licenses issued in accordance with ICAO Annex 1