Deklareret træningsorganisation (DTO)

Sidst opdateret 03/12/2019
Grundet den sene implementering af reglerne om deklareret træningsorganisation (DTO) har EASA meddelt, under forudsætning af endelig kommissionsgodkendelse, at indføre en ny overgangsperiode til den 8. april 2019.

Deklareret træningsorganisation (DTO)

Sidst opdateret 07/10/2019
På baggrund af overgangsperioden til den 8. april 2019 kan al uddannelsesaktivitet for flyvemaskiner og helikoptere fra den 8. april 2019 ikke længere finde sted i henhold til JAR-FCL bestemmelserne.

Alt uddannelse efter den 8. april 2019 skal derfor foregå i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1178/2011 af 3. november 2011, om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008. 


Det betyder, at uddannelse til certifikater med mere i henhold til den nævnte forordning skal finde sted på en Approved Training Organisation (ATO) eller en Declared Training Organisation (DTO). 

Såfremt man som nuværende registreret facility (RF) måtte ønske at videreføre uddannelser i henhold til forordning 1178/2011, skal der etableres en ATO eller DTO inden den 8. april 2019. 

Det vil dog være muligt at deklarere sig som DTO fra den 8. april 2018 hvis dette ønskes.

Elever der ikke får færdiggjort deres uddannelse på en registreret facility (RF) inden den 8. april 2019, kan fortsætte med deres uddannelse på en ATO eller en DTO under de vilkår, der fremgår af forordning 1178/2011. 

For så vidt angår uddannelser til svævefly og balloner er overgangsperioden forlænget til den 8. april 2020, hvorfor disse uddannelser fortsat kan ske under de nuværende nationale regler.

Nærmere oplysning om etablering af en ATO eller DTO fremgår på vores hjemmeside eller på EASA´s hjemmeside.

Hvad er en DTO?

En DTO er en træningsorganisation som overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ved en deklaration, har tilkendegivet at organisationen uddanner i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1178/2011 begrænset til de uddannelser som fremgår af denne forordning. 

Jf. nedenstående skema fremgår hvilke uddannelser en DTO kan udføre når en deklaration er fremsendt og modtaget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen:

 

Flyvemaskiner Svævefly/Balloner Helikopter
 LAPL(A) - Teori og flyvetræning LAPL(S)/(B) - Teori og flyvetræning LAPL(H) - Teori og flyvetræning
 PPL(A) - Teori og flyvetræning SPL/BPL - Teori og flyvetræning PPL(H) - Teori og flyvetræning
 LAPL(A) - udvidelse  LAPL(S)/(B) - udvidelse LAPL(H) - udvidelse
 SEP(Land) - klasse rettighed TMG

Type ratings for alle single engine helikoptere med maksimalt

certificeret sædekonfiguration på ikke over 5 sæder. 

 SEP(sea) - klasse rettighed Nat rettighed Nat rettighed
TMG Skyflyvnings rettighed med svævefly -
Nat rettighed Aerobatic rettighed (Svævefly) -
Aerobatic rettighed  Mountain rettighed (TMG)

-

Mountain rettighed  Svævefly- og Banner towing -
Svævefly- og Banner towing  FI(S)/(B) -
- Examiner refresher/standardisation courses (kun efter godkendelse fra TBST) -

   
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der kan hentes under 'relevante henvisninger'. 

Relevante henvisninger

Sidst opdateret 03/12/2019
Vejledning

Vejledning om DTO

Denne vejledning har til formål at vejlede om processen ved at etablere en DTO.

Rapport

Annual Declared training organisation (DTO) review report

 

Erklæring

Declaration for Declared Training Organisation (DTO)

Declaration pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011.