Oversigt over certifikater

Sidst opdateret 19/05/2022
Alle certifikater udstedes i overensstemmelse med ICAOs standarder hvor enkelte er reguleret af national dansk lovgivning. Andre certifikater er udstedt i overensstemmelse med det fælleseuropæiske regelsæt under EASA.

Nationale certifikater

Sidst opdateret 19/05/2022
Følgende certifikater udstedes af Trafikstyrelsen i overensstemmelse med ICAO og/eller national dansk lovgivning.

K-certifikat – Flyveklarerercertifikat

Uddannelse reguleres af BL 6-66. Uddannelse sker hos arbejdsgiveren (luftfartsselskab eller handling agent). Uddannelsen består af en en teoretisk og praktisk del, og certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren.

CA-certifikat – Certifikat som kabinebesætningsmedlem

Uddannelsen reguleres af BL 6-37. Certifikatadministration sker gennem arbejdsgiveren. 

Flyveledercertifikat

Den teoretiske uddannelse reguleres af BL 6-94 og den praktiske uddannelse af BL 6-95. Uddannelse sker hos Flyvesikringstjenesten (Naviair), eller hos Grønlands Lufthavnsvæsen.

AFIS-certifikat - flyveinformationstjeneste certifikat

Den teoretiske uddannelse reguleres af BL 6-96 og den praktiske uddannelse af BL 6-97. Uddannelse sker hos Flyvesikringstjenesten (Navair) eller hos Grønlands Lufthavnsvæsen.

Certifikater til ultralette luftfartøjer – fly/gyroplan

Uddannelse reguleres af BL 9-6 og af BL 9-12. Uddannelse sker via Dansk UL-flyver Union og Dansk Gyrokopter Union.

Validering

Ved validering forstås en stats udtrykkelige erklæring om, at et certifikat, som er udstedt af en anden stat, kan anvendes på lige fod med et certifikat, som den selv har udstedt.

Konvertering

Konvertering af certifikat forudsætter aftale herom stater imellem. Der findes ikke konverteringsaftaler mellem JAA og andre stater.

Application for private validation of Non-EU flight crew licenses issued in accordance with ICAO Annex 1