Firmaflyvning

Sidst opdateret 07/10/2019
Ved firmaflyvning forstås en virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden.

Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten:


  • har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt, eller
  • har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis firmaets (fuldtidsbeskæftigede) ejer eller medejer udfører flyvningen

 

Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden flyvning påbegyndes. Anmeldelsen er pålagt gebyr jf. BL 9-10.

 

Reglerne for firmaflyvning er kun gældende i Grønland og på Færøerne og i Danmark aflyst af reglerne i forordning (EU) 2012/965. Firmaflyvningsordningen er således afskaffet for virksomheder hjemmehørende i Danmark. Se AIC B 16/16. 

Bekendtgørelse

BEK 387 af 29/05/2000

Bekendtgørelse om firmaflyvning

Gældende fra

07/06/2000

Bekendtgørelsen gælder for firmaflyvning, der udføres af virksomheder hjemmehørende i den danske stat, herunder sådanne virksomheders udenlandske filialer, der ikke udgør en selvstændig juridisk person.

Forordning

Forordning nr. 965/2012

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer

Gældende fra

28/10/2012

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008