Helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
På de følgende sider kan du finde mere information om, hvilke krav der stilles for at få en helbredsgodkendelse i forbindelse med sin uddannelse indenfor luftfart.

Som følge af Covid-19 er der nu mulighed for administrativ forlængelse af medicals og AME-certifikater, som er ved at udløbe

Har du et ”medical” til klasse 1, 3 eller CC, som er ved at udløbe?

Har du som konsekvens af Covid-19 ikke mulighed for at få forlænget dit ”medical” hos en flyvelæge eller et flyvemedicinsk center, har EASA nu åbnet op for muligheden for, at du kan ansøge om en administrativ forlængelse.

En administrativ forlængelse kan gives i op til henholdsvis 4 (CL 1 og CL 3) og 8 måneder (CC) fra behandlingen af din ansøgning, hvis du opfylder følgende betingelser:

 

  1. Du har et gyldig ”medical”, som ikke er udløbet.
  2. Dit ”medical” vedr. CL 1, CL 3 og CC (dvs. ikke CL 2 eller LAPL).
  3. Du har ikke andre begrænsninger på dit ”medical” end synsbegrænsninger (dvs. VML, VNL, VDL, CVL, CCL, VXL, VXN og RXO).

Opfylder du disse betingelser, har du mulighed for at få administrativt forlænget dit ”medical”.

Ansøgninger om administrativ forlængelse indsendes til info@tbst.dk. Angiv venligst i emnefeltet: ”Ansøgning om administrativ forlængelse af medical”.

Ansøgningen bedes indeholde navn, adresse og cpr.nr. samt gerne en kopi af dit nuværende helbredscertifikat. Da ansøgningen indeholder følsomme oplysninger, opfordres ansøgeren til at indsende via e-boks til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ansøgning om helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bliver helbredsgodkendt indenfor luftfart.
Ansøgere til certifikater skal indsende ansøgning om helbredsmæssig godkendelse (Medical Certificate – MC) klasse 1 eller klasse 2.

Ansøgningen skal være vedlagt en helbredsattest, som er udfyldt af undersøgelsesstedet. Helbredsattesten indeholder resultater af lægeundersøgelsen og skal tillige være påført ansøgers underskrevne samtykke til, at vi kan indhente supplerende oplysninger.

Medical Certificate klasse 1
udsteder vi til erhvervspiloter, flyvemaskinister, flyveledere og undersøgelsen skal foretages på Flyvemedicinsk Klinik ("Aeromedical Center").

Medical Certificate klasse 2 udsteder vi til privatpiloter og kabinebesætningsmedlemmer. Her kan undersøgelsen foretages af en godkendt flyvelæge ("Aeromedical Examiners").

Vores luftfartslæge gennemgår helbredsattesten og vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for certificering – eventuelt på visse betingelser. Hvis vi vurderer, at ansøger ikke opfylder helbredskravene skriver luftfartslægen til den pågældende og meddeler, hvorfor en helbredsgodkendelse ikke umiddelbart kan gives, og hvad der eventuelt skal foretages af supplerende undersøgelser.

Hvis kravene er opfyldt udsteder vi et Medical Certificate, der altid vil have en begrænset løbetid afhængigt af alder mv.
Ansøgning

Application form for a medical certificate

Medical certificate for CC, class 1, class 2, class 3 and LAPL. Complete this page fully and in block capitals - Refer to instructions for completion.

BL 6-serien

BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om helbredskrav

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.
Vejledning

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED

Forlængelse/fornyelse af helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
Certifikatholdere skal løbende have foretaget rutinemæssige helbredsundersøgelser afhængigt af helbredsgodkendelsens løbetid.

Når den rutinemæssige helbredsundersøgelse er foretaget, indsendes lægeattesten fra flyvelægen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og vi gennemgår den for at se, om der er konstateret forhold, som kræver en nærmere undersøgelse.

Forhold, som kan give anledning til en nærmere undersøgelse kan fx være:

  • Indlæggelse på sygehus
  • Længere sygemelding, eller
  • Oplysning om fysisk eller psykisk lidelse

 

Her kan vi kræve supplerende undersøgelser - fx speciallægeerklæring - for at vores flyvelæge (Medical Assessor) kan vurdere certifikatholderens egnethed.

Hvis vi konstaterer tegn på et muligt overforbrug af alkohol eller drugs, pålægger vi ansøgeren at gå til kontrolundersøgelser. Hvis det viser sig, at der er tale om et reelt misforbrug, kan vi ikke umiddelbart tillade, at der udstedes en helbredsgodkendelse. En eventuelt senere udstedelse vil så fx kunne være betinget af, at ansøger har gennemgået et dokumenteret behandlingsforløb.

Endelig kan vi eventuelt pålægge begrænsninger i udøvelsen af certifikatrettighederne. I yderste konsekvens kan vi underkende ansøgningen, og der vil herefter ikke kunne udstedes certifikat.

Fornyelse af helbredsgodkendelse for trafikflyvere

En Class 1 indehaver (trafikflyver og flyvemaskinister) op til det fyldte 60 år skal gennemgå en rutine helbredsundersøgelse hver 12. måned.

Certifikatindehavere, der flyver single pilot med gods og passagerer, skal gå til undersøgelse hver 6. måned efter det fyldte 40 år. Det samme gælder Class 1 indehavere, der er fyldt 60 år.

Class 1 indehavere kan ved enhver fornyelse vælge, hvilken autoriseret flyvelæge, der skal udføre fornyelsesundersøgelsen.

Dog skal helbredsundersøgelse i forbindelse med førstegangsudstedelse af trafikflyvercertifikat foretages ved et Aeromedical Centre (Flyvemedicinsk).

Fornyelse af helbredsgodkendelse for privatflyvere og kabineansatte

Class 2 indehavere (i Danmark defineret som PPL, svæveflyvere, ultraletflyvere, ballonflyvere, AFIS operatører og kabine ansatte) skal til fornyelsesundersøgelse hvert 5. år indtil det fyldte 40 år.

Autorisation AME/AeMC

Sidst opdateret 11/03/2020
Ansøgning

Ansøgning om Aero-medical examiner certificate

 

Ansøgning

Application AeMC organisation approval

 

Ansøgning

Ansøgning om forlængelse/fornyelse af Aero-medical examiner Certificate

 

Vejledning
Procedure for AeMCs og AMEs om helbredsgodkendelse og medical certificate

Denne instruks gælder for danske AeMCs og AMEs, der er godkendt til at udføre udstedelsesundersøgelser og rutinemæssige helbredsundersøgelser.

Til flyvelæger

Sidst opdateret 26/11/2019
Denne side er for flyvelæger. Her kan I finde alt det, der er relevant for jer som autoriseret flyvelæge.

Generel information

Siden opdateres løbende, men har I forslag til forbedringer er I velkomne til at kontakte vores Medical Assessor, Jesper Rødtnes, der kan kontaktes via omstillingen på telefon 7221 8800 mellem kl. 10 og 13. 

Nedenfor finder du alle de tilgængelige dokumenter og nødvendige blanketter. Dette inkluderer blanketter, der skal benyttes i forbindelse med udstedelse af medical certificates, samt de relevante certifikater. Ligeledes er blanketten til fornyelse af AME rettigheder at finde. 

Nyheder

I forbindelse med oprettelsen af dette site bedes I være opmærksomme på, at vi har opdateret proceduren for AMEs, og at det, I jeres virke som AME for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er jeres pligt, at være opdateret på, og agere efter, proceduren. Proceduren kan ligeledes findes under ’Mere information’ i højre side af sitet. I bedes være særligt opmærksomme på afsnit 2.4.1 og 2.4.2 ift. medicinske data.

I denne forbindelse henviser vi ligeledes til Europa Kommissionens pressemeddelelse angående Germanwings havariet. Du finder et link til pressemeddelelsen nedenfor.

Derudover er der nu en opdateret version af ansøgning om medical certificate at finde længere ned på siden. Det er denne ansøgning I ligeledes selv skal henvise til på en evt. hjemmeside. 

Udfyldelse og indsendelse af blanketter

Brug ADOBE READER når du skal åbne, udfylde og sende blanketter/formularer til styrelsen.

Med en PC:

Gem blanketten på din computer inden du udfylder den. Åben og udfyld blanketten i Adobe Reader. Send derefter den udfyldte blanket til styrelsen vedhæftet en e-mail.

Du kan hente Adobe Reader gratis.

Med en tablet/smartphone:

Når du har blanketten åben i din browser skal du trykke på ”Åben i…” (typisk synlig i toppen) og vælge ’Adobe reader’.

Det kræver at du først har hentet den gratis Adobe Reader App i din app store. Se evt. Vejledningen til brug af blanketter på Apple iOS enheder.


Blanketter til udstedelse af Medical Certificate

Ansøgning

Application form for a medical certificate

Medical certificate for CC, class 1, class 2, class 3 and LAPL. Complete this page fully and in block capitals - Refer to instructions for completion.
Ansøgning

Medical Examination Report form class 1, class 2, class 3 & CC applicants

 

Ansøgning

Medical Examination Report Form LAPL applicants

 

Ansøgning

Otorhinolaryngology examination report

 

Ansøgning

Ophthalmology examination report

 

Ansøgning

Ophthalmology examination report for european class 3 medical certificate

 

Medical Certificates

Skabelon

Helbredsgodkendelse Klasse 1/2/LAPL

 

Skabelon

Helbredsgodkendelse klasse3/Medical certificate Class 3

 

Skabelon

Helbredsgodkendelse kabineansatte/Medical attestation CC

 

Ansøgning

Assessment Decision Skema

 

Vejledning

Medical Certificate Validity Table

Vejledninger og procedurer

I styrelsens publikationsdatabase kan du finde alle relevante vejledninger og procedurer til flyvelæger.

Oversigt over flyvelæger

Sidst opdateret 08/11/2019

AeMC - Sjælland og Jylland

Class 1 AMEs - Flyvelæger

Class 2 AMEs - Flyvelæger

Oversigt

Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.

Regler og vejledninger for helbredsområdet

Sidst opdateret 11/03/2020

BL 6-serien

BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004

Bestemmelser om helbredskrav

Gældende fra

01/12/2004

BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.
Vejledning

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ARA

Vejledning

Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-ORA

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis