Speditører/transportører

Sidst opdateret 04/09/2020
Chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt skal uddannes efter bilag 13.15 i Det danske Nationale Uddannelsesprogram, som er en del af Det danske nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart (NASP).
Uddannelsen er et krav i speditør/transportør-erklæringen i tillæg 6-E i NASP, som udstedes af afsenderen af den sikkerhedskontrolleret luftfragt. Chaufføren skal kunne fremvise speditør/transportør-erklæringen på forespørgsel ved modtagelse eller aflevering af sikkerhedskontrolleret luftfragt.  
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder ikke uddannelse efter bilag 13.15, men flere danske lufthavne, sikkerhedsgodkendte fragtagenter, flyselskaber samt arbejdsmarkedsuddannelser og private firmaer tilbyder uddannelsen. 
 
Trafikstyrelsen skal gøre opmærksom på, at uddannelse af chauffører efter bilag 13.15 jf. NASP pkt. 11.2.7 udløber efter fem år og evt. skal fornyes herefter. 
 
I 2018 ophørte kravet i NASP til, at en speditør/transportør skal sikkerhedsgodkendes af Trafikstyrelsen såfremt virksomheden opfyldte kravene i speditør/transportør-erklæringen i tillæg 6-E.
 
Nedenstående oversigt over eksisterende sikkerhedsgodkendte speditører/transportører reduceres i takt med, at virksomhedernes sikkerhedsgodkendelse udløber. 
Oversigt

Liste over godkendte transportører

Listen opdateres løbende.