Lufthavne

Sidst opdateret 23/06/2020

Betegnelsen for Lufthavne omfatter:

 

  • Lufthavnsoperatør der har tilladelse til at indrette og drive flyveplads, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, i overensstemmelse med (EF) forordning nr. 300/2008 af 11.marts 2008.   
Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Notat

Kommissorium for Branchepanelet for Luftfart

Efter drøftelse i Rådet for Dansk Luftfart, november 2013, etablerer Trafikstyrelsen et Branchepanel for Luftfart.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017