National lovgivning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er os, der fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at bestemmelserne bliver overholdt.