Arbejdsulykker

Sidst opdateret 11/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2019

Det fortsætter med et dyk i antal af ulykkesanmeldelser også i 2019 og lander på 16 stk., hvilket er 5 færre end året inden.

Skadens art

Det er fortsat kategorien ”Forstuvning/forvridning/forstrækning” der udgør langt den største gruppe med 10 skader i 2019. På den efterfølgende plads kommer der dog hjernerystelse som noget nyt. Dette kan kobles til statistikken over hvordan skaderne er opstået, da der sidste år var en del registreringer på ”slag” (8).

Skadet kropsdel

Ryg er fortsat det legemsdel der var mest udsat også i 2019 (5), men i forhold til 2018 har der som sagt været flere hovedskader end før.

 

Årsag til skaden

Turbulens har med 3 tilfælde været den hyppigste årsag til ulykker i 2019 fordeler resten sig på mange andre årsager.

Type af arbejdsulykke (hvordan skete ulykken)

I 2019 er der registreret en stor stigning af kategorien ”Slag” fra 5 - 8 anmeldte skader. Her kan nævnes kufferter der falder fra overhead bins, trolleys der vælter og faste installationer man støder ind i eller der løsner sig.

 

Uarbejdsdygtighed

Der er sidste år ikke registreret lang tids uarbejdsdygtighed mere end 5 uger, hvilket for så vidt jo er et godt tegn, da den oftest refererer til alvorlige ulykker. Hovedvægten holder sig dermed indenfor 14 dage, med overvægt af ulykker der krævede 1-3 sygefraværsdage.

Statistik

Arbejdsulykker Statistik 2019

Anmeldelse

Anmeldelse af arbejdsulykke mv. til TBST og forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen

Ansøgningsskema for anmeldelse af arbejdsulykke.
Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart kommenterer NFA-rapporten om arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale om bord på dansk indregistrerede fly.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret NFA-rapporten og er på baggrund heraf fremkommet med en række anbefalinger.