Præstationsplan

Sidst opdateret 27/04/2022
EU-Kommissionen har godkendt den danske præstationsplan for tredje referenceperiode (RP3). Præstationsplanen er en del af Single European Sky (SES) initiativet og fastlægger bindende mål for styringen af luftrummet.

Den 13. april 2022 godkendte EU-Kommissionen den nationale danske præstationsplan for perioden 2020 til 2024. Det første udkast til præstationsplan blev afleveret i efteråret 2019, men Corona-pandemien betød, at den danske plan, på sammen måde som de øvrige landes planer, måtte gennemgå en omfattende revision. Den reviderede plan blev afleveret d. 17. november 2021, og er altså nu endelig godkendt af Kommissionen og er dermed gældende for Danmark.


I præstationsplanen er der fastsat bindende mål på 4 hovedområder; safety, kapacitet, miljø og omkostningseffektivitet og gælder for styringen af luftrummet (en route) og indflyvningskontrollen til den største danske lufthavn i Kastrup (TNC). Hovedparten af præstationsplanen vedrører Naviair, der står for trafikstyringen i dansk luftrum. Derudover indgår DMI, der leverer luftfartsmeteorologiske tjenester samt Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med Naviair og DMI.


Omkostningerne til Naviair, DMI og Trafikstyrelsen, på de områder der er omfattet af præstationsplanen, betales af luftfartsselskaberne via de såkaldte en route og TNC afgifter, der er betaling for brug af luftnavigationstjenesterne. Corona-pandemien er gået hårdt udover luftfartsindustrien og har tvunget luftfartsselskaberne til omfattende besparelser og rationaliseringer. Derfor har der også været et pres på udbyderne af luftnavigationstjenester om tilsvarende at reducere deres omkostninger. Dette er afspejlet i præstationsplanen, der stiller store krav til især Naviairs omkostningseffektivitet. Omkostningerne skal holdes under kontrol samtidig med, at lufttrafikken frem mod 2024 forventes at nærme sig niveauet fra før pandemien.

Nedenfor findes den danske præstationsplan inkl. bilag, EU-Kommissionens godkendelse af planen samt de relevante EU-udførelsesforordninger.

 

 
Plan

Draft Performance Plan Denmark

Third Reference Period (2020-2024).  Draft performance plan containing revised RP3 targets.

RP3 Draft Performance Plan

Kommissionens godkendelse af den danske præstationsplan

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 13. april 2022.

Forordning

2019/317

EU-Udførelsesforordning om Performance and Charging Scheme (2019/317)

Gældende fra

01/01/2020

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/317 of 11 February 2019 laying down a performance and charging scheme in the single European sky and repealing Implementing Regulations (EU) No 390/2013 and (EU) No 391/2013.

Forordning

2020/1637

EU-Udførelsesforordning om ekstraordinære tiltag for RP3 (2020/1637)

Gældende fra

03/11/2020

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1627 of 3 November 2020 on exceptional measures for the third reference period (2020-2024) of the single European sky performance and charging scheme due to the COVID-19 pandemic.

Forordning

2021/891

EU-Udførelsesforordning om reviderede mål på unionsniveau (2021/891)

Gældende fra

02/06/2021

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/891 of 2 June 2021 setting revised Union-wide performance targets for the air traffic management network for the third reference period (2020-2024) and repealing Implementing Decision (EU) 2019/903.