Puljeliste

Resultat: 5

Pulje

Støtteordning til lønudgifter til kritisk personale

Ansøgningsfrist

Udløbet

Støtten gives for lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).
 • Puljens størrelse
  30 mio. kr. i perioden 1. januar til 31. maj 2021.
 • Ansøgerkreds
  Luftfartsselskaber, der er indehaver af et dansk AOC, og udfører passagertransport.

Pulje

Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsfrist

Udløbet

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. De ansøgningsberettigede lufthavne i 2021 er Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland lufthavne.
 • Puljens størrelse
  3 mio. kr. årligt
 • Ansøgerkreds
  Mindre, regionale flyvepladser

Ansøgningsrunde 2019

Der er i 2019 givet 2,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne. Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen – herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow.

Ansøgningsrunde 2020

Der er i 2020 givet 2,3 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne. Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen - herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow. 

Pulje

Støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Ansøgningsfrist

Udløbet

Støtteordningen er for danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.
 • Puljens størrelse
  30 mio. kr. i perioden 1. august til 31. december. I perioden 1. august til 31. oktober er der tildelt støtte på knap 20,5 mio. kr
 • Tilskuddets størrelse
  50 procent af start- og passagerafgifter baseret på den enkelte lufthavns takstblad pr. 1. marts 2020 sammenholdt med det faktiske antal afrejsende passagerer og antal operationer i perioden den 1. august til den 31. december 2020
 • Ansøgerkreds
  Lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning

Pulje

Støtteordning til luftfartselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Ansøgningsfrist

Udløbet

Støtten gives for lufthavnstakster betalt til danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.
 • Puljens størrelse
  130 mio. kr. i perioden 1. august til 31. december 2020. I perioden 1. august til 31. oktober er der tildelt støtte på knap 56,0 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse
  Luftfartsselskaber kan få refunderet op til 50 pct. af de start- og passagerafgifter, som selskaberne betaler til danske lufthavne
 • Ansøgerkreds
  Luftfartsselskaber der beflyver danske lufthavne

Pulje

Støtteordning til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Ansøgningsfrist

Udløbet

Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer. Støttebeløbet kan ikke overstige lufthavnens driftsunderskud for 2020.
 • Puljens størrelse
  35 mio. kr.
 • Ansøgerkreds
  Der ydes støtte til mindre, regionale danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.
Viser 5 af 5