Nyhedsliste

Resultat: 114

Udgivet

06/04/2022

Nyhed

Høring over ny udgave af BL om procedurer for tale-radiokommunikation

Trafikstyrelsen har til hensigt at foretage nogle justeringer i BL 7-14 pr. 1. juli 2022
Læs mere

Udgivet

28/03/2022

Nyhed

Høring over ny udgave af BL om restriktionsområder

Trafikstyrelsen har til hensigt at foretage nogle justeringer i BL 7-20 pr. 1. juli 2022...
Læs mere

Udgivet

09/03/2022

Nyhed

Ny BL om luftfartstjenester m.v. gældende for Færøerne og Grønland

Trafikstyrelsens BL 7-5 gennemfører relevante regler fra EU-forordning 2017/373 om udøvelse af..
Læs mere

Udgivet

04/03/2022

Nyhed

Shell overtager levering af flybrændstof til Bornholms Lufthavn

Trafikstyrelsen har nu indgået en aftale med DCC & Shell Aviation om, at selskabet fra den 5. april overtager levering af brændstof...
Læs mere

Udgivet

23/02/2022

Nyhed

Ny udgave af Dansk Plan for Aviation Safety

Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS 2022-2026) beskriver de områder og emner, som Trafikstyrelsen bl.a. sætter fokus på ved tilsyn for at...
Læs mere

Udgivet

03/02/2022

Nyhed

Ny BL 3-4 om det globale rapporteringsformat (GRF)

Med BL 3-4 indføres det globale rapporteringsformat (GRF) på danske, færøske og grønlandske IMC-flyvepladser, der...
Læs mere

Udgivet

07/01/2022

Nyhed

Nye bekendtgørelser på luftfartssikkerhedsområdet (security)

Som følge af ny EU-regulering udsteder Trafikstyrelsen nye regler om baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelser.
Læs mere

Udgivet

17/12/2021

Nyhed

Invitation til droneforum i København og Aarhus

Trafikstyrelsen afholder i begyndelsen af det nye år droneforum i København og i Aarhus...
Læs mere

Udgivet

17/12/2021

Nyhed

Ny BL 7-101 om supplerende regler til ATM/ANS-forordningen

BL 7-101 fastsætter supplerende regler (lempelser) til nogle af kravene i EU-forordning 2017/373 (ATM/ANS forordningen), hvor dette er muligt i henhold til forordningen.
Læs mere