Nyhedsliste

Resultat: 14

  Udgivet

  23/01/2020

  Nyhed

  Invitation til workshop om nye EU-regler for Part-ML og Part-CAO

  Den 25. februar 2020 inviterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til workshop om den nye EU-forordning 1383 og hvad den betyder for Part-ML og Part-CAO.
  Læs mere

  Udgivet

  20/12/2019

  Nyhed

  Ny praksis vedrørende kompensation ved omlægninger grundet boardingafvisning eller aflysning

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis og gør det muligt for passagerer at søge om kompensation for hændelser opstået på et omlagt fly, hvor omlægningen skyldes en aflysning eller en boardingafvisning.
  Læs mere

  Udgivet

  18/12/2019

  Nyhed

  Forbedring af sikkerheden i de små lufthavne

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Midlerne bruges til opgradering af udstyr i lufthavnene.
  Læs mere

  Udgivet

  17/12/2019

  Nyhed

  Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  15/11/2019

  Nyhed

  Offentliggørelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for 2018. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.
  Læs mere

  Udgivet

  12/11/2019

  Nyhed

  Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart i Danmark. På baggrund af rapporten er det styrelsens vurdering, at dansk luftfart har et højt sikkerhedsniveau.
  Læs mere

  Udgivet

  05/11/2019

  Nyhed

  Høring af indførelse af krav om operationel godkendelse for erhvervsmæssig luftfart i Grønland med helikoptere

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny udgave af BL 5-24 med henblik på at inkorporere EU’s regler om ”hostile environment”, herunder krav om godkendelse fra styrelsen, for alle erhvervsmæssige helikopterflyvninger i Grønland.
  Læs mere

  Udgivet

  28/10/2019

  Nyhed

  Ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020. Der er høringsfrist den 18. november 2019.
  Læs mere

  Udgivet

  08/07/2019

  Nyhed

  Invitation til branchedag for vedvarende luftdygtighed (CAMO)

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til branchedag for vedvarende Luftdygtighedsorganisationer (CAMO) den 4. september 2019.
  Læs mere