Billede af vindpose
Colourbox

Høring over udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om ophævelse af bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Publiceringsdato: 01/06/2022
Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til ophævelse af sidste års gebyrbekendtgørelse for Færøerne, som endnu ikke formelt er blevet ophævet.

Ophævelsen kommer ikke til at medføre ændringer i gældende ret, da den omfattede bekendtgørelse allerede er erstattet af en ny bekendtgørelse for i år (BEK 2569/2021).


Ophævelsen af sidste års gebyrbekendtgørelse for Færøerne sker som konsekvens af opdelingen af årets gebyrbekendtgørelse i to: Én for Danmark og Grønland (BEK nr. 2666/2021) og én for Færøerne (BEK nr. 2569/2021).

 

Denne opdeling har betydet, at sidste års gebyrbekendtgørelse for luftfart formelt ikke er ophævet for Færøerne.