Foto: Colourbox

Styrelsen har offentliggjort ’Plan for Aviation Safety 2021-2025’

Publiceringsdato: 18/01/2021
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for anden gang udgivet ’Plan for Aviation Safety' (PAS). PAS indeholder en rullende 5-års plan, der skal sikre, at det høje sikkerhedsniveau i dansk luftfart opretholdes.
På trods af COVID-19 pandemien er luftfartsbranchen i stadig udvikling. For at understøtte et fortsat højt sikkerhedsniveau i luftfarten, er det nødvendigt, at myndighederne og branchen konstant prioriterer arbejdet med sikkerheden. 

PAS indeholder en 5-års handlingsplan, som netop skal hjælpe med denne prioritering gennem en tydeliggørelse af indsatsområderne for arbejdet med sikkerheden. Planen følger endvidere op på de sikkerhedsmål, der er skitseret i det danske ’State Safety Program (SSP)’. Dette skal sikre, at dansk luftfart fortsat lever op til målene. 
Plan

Plan for Aviation Safety 2021-2025

PAS indeholder en 5-årig handlingsplan, som tydeliggøre indsatsområderne for arbejdet med sikkerheden.