Foto: Colourbox

Europæiske droneregler bliver udsat

Publiceringsdato: 23/06/2020
De fælles europæiske regler for droner bliver udsat i seks måneder på grund af Corona-pandemien. De nuværende danske regler gælder derfor indtil den 31. december 2020.

På grund af Corona-pandemien har EU-Kommissionen besluttet at udsætte den generelle ikrafttrædelse af Forordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer – også benævnt droneregler.

Ikrafttrædelsen af forordningen bliver udsat i seks måneder fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020. En række andre ikrafttrædelsesdatoer for forskellige regler bliver også ændret. Disse ændringer fremgår af forordningen.

De danske regler vil således være uændret i yderligere seks måneder.

Forordning

2019/947

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/07/2020

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.

Forordning

2020/746

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

Gældende fra

06/06/2020

Forordningen er en ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af Covid-19.