Nyhedsliste

Resultat: 64

Udgivet

24/11/2020

Nyhed

Ny COVID-19-støtteordning til mindre, regionale lufthavne

En ny ordning om driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist den 1. december 2020.
Læs mere

Udgivet

12/11/2020

Nyhed

Supplerende høring over udkast til bekendtgørelse om droneflyvning

Styrelsen har fra 3. april-8. maj 2020 haft udkast til bekendtgørelse om droneflyvning i høring. På baggrund af de indkommende høringssvar...
Læs mere

Udgivet

10/11/2020

Nyhed

Høring af nye regler om driftsstøtte til mindre regionale lufthavne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast i høring om nye regler for udmøntning af dele af den politiske aftale om en Luftfartspakke...
Læs mere

Udgivet

09/11/2020

Nyhed

Udkast til BL 5-50 sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til BL 5-50, 6. udgave i høring. Udkastet implementerer de seneste ændringer...
Læs mere

Udgivet

04/11/2020

Nyhed

CEF Transport Newsletter november 2020

Velkommen til dette CEF Newsletter, som fokuserer på igangværende og kommende ansøgningsrunder, herunder det nye CEF-budget for perioden 2021-2027. For an English summary, please see below.
Læs mere

Udgivet

19/10/2020

Nyhed

Opdateret regler om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring. Udkastet indeholder ændringer til Bilag I luftfartøjer. Der er høringsfrist den 13. november 2020.
Læs mere

Udgivet

19/10/2020

Nyhed

Udkast til BL 2-4 sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til BL 2-4 i høring med henblik på at implementere de seneste ændringer fra EU-forordning nr. 1321/2014. Der er høringsfrist den 13. november 2020.
Læs mere

Udgivet

13/10/2020

Nyhed

Nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

Den nye bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet er ændret, så SARS-CoV-2 (COVID-19) indgår som en selvstændig agens i oversigten i bilag 5 over biologiske mikroorganismer.
Læs mere

Udgivet

09/10/2020

Nyhed

Udkast til regler for markedsovervågning af droneprodukter i høring

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter beføjelser og foranstaltninger, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anvende som kontrolmyndighed til at udføre markedsovervågning af droneprodukter. Høringsfristen er den 6. november.
Læs mere