Lovliste

Resultat: 5

Bekendtgørelse

BEK nr. 1549 af 16. december 2013

Bekendtgørelse om anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet

Gældende fra

01/01/2014

Bekendtgørelse nr. 1549 af 16. december 2013

BL 9-serien

BL 9-20, 2. udg. af 16. december 2013

Bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet

Gældende fra

01/01/2014

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

Forordning

Forordning 1107/2006

Forordning om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Gældende fra

15/08/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006.

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

Gældende fra

11/02/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Forordning

Forordning 2027/97

Forordning om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker

Gældende fra

19/10/1997

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 19. oktober 1997.
Viser 5 af 5