Blanketliste

Resultat: 13

Ansøgning

Ansøgning om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet

 

Erklæring

Overdragelseserklæring

 

Ansøgning

Formular til uigenkaldelig bemyndigelse til at anmode om sletning i Nationalitetsregistret og tilladelse til eksport (IDERA)

IDERA - Formular til uigenkaldelig bemyndigelse til at anmode om sletning i Nationalitetsregistret og tilladelse til eksport.
Vejledning

IDERA retningslinjer

Retningslinjer for formular til uigenkaldelig bemyndigelse til at anmode om sletning i Nationalitetsregistret og tilladelse til eksport (IDERA).

Indberetning

Skema til indberetning af flyvetider og landinger

En gang om året, skal ejere eller faste brugere af et luftfartøj registreret i Danmark, indberette flyvetimer og landinger.
Ansøgning

Ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

Ansøgningsskema for registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret
Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade ejerskiftet af dit luftfartøj registrere i Danmark, og hvornår du har ret til at få det registreret.

Ansøgning

Ansøgning om registrering i Danmark første gang/genudstedelse - udenlandsk ejer, dansk bruger

Ansøgningsskema om registrering i Danmark første gang/genudstedelse for udenlandsk ejer, dansk bruger
Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering i Danmark første gang eller genregistrering - Udenlandsk ejer, dansk bruger

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Ansøgning

Ansøgning om registrering første gang eller genregistrering i Danmark

Ansøgningsskema om registrering i DK første gang/genudstedelse i DK.
Vejledning

Vejledningen i ansøgning om registrering første gang eller genregistrering i Danmark

Ansøgning

Ansøgning om sletning i nationalitetsregisteret

Ansøgningsskema for ansøgning om sletning af nationalitetsregisteret.
Vejledning

Vejledning i ansøgning om sletning af nationalitetsregisteret

Bestemmelserne om sletning af luftfartøjet findes i luftfartslovens § 13 og § 14.

Ansøgning

Application for registration of change of owner(s) in the Register of Danish Aircraft

Application form.