Blanketliste

Resultat: 1

Klage

Klageformular til klage over flyrejse

Her kan du klage til Trafikstyrelsen over en forsinket eller aflyst flyrejse eller en boardingafvisning. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det pågældende flyselskab, før du klager til styrelsen.

Før du starter din klage

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafikstyrelsens:

  • NemID
  • flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
  • kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
  • underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
  • navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

 

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag. Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

 

Fuldmagter


Hvis du klager på vegne af andre, skal du have en fuldmagt fra dem. Du klager på vegne af andre, hvis du ønsker refusion eller kompensation for billetter, hvor der står et andet navn end dit på.

Det skal af fuldmagten være tydeligt, hvilken afgang du har fuldmagt til at klage over, og på hvis vegne du vil klage. Derfor stiller Trafikstyrelsen krav om at følgende skal fremgå af fuldmagten:

  • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
  • Dato for afgang
  • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

 

Såfremt du underskriver som værge, skal navnet på den, du har værgemål for, også fremgå af fuldmagten.

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

Viser 1 af 1