Luftfhavnstakster

Sidst opdateret 20/05/2022
Trafikstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end fem mio. passagerer årligt.

Regulering af lufthavnstakster

Sidst opdateret 20/05/2022
Trafikstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end 5 mio. passagerer årligt.
Lufthavnsafgifter betales af lufthavnsbrugere (luftfartsselskaber) for brug af lufthavnens faciliteter. De er knyttet til landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly samt passager- og fragtekspedition og finansierer helt eller delvist at start- og landingsbaner og tilknyttede områder samt passager- og fragtterminal-områder.

På dansk niveau indeholder luftfartslovens § 71 den overordnede lovmæssige ramme for regulering af taksterne i lufthavne. Med denne bestemmelse kan Transportministeren fastsætte regler for betaling for start og landing, herunder ind- og udflyvning, luftfartøjers ophold, passagerflow gennem lufthavnen, security og i et vist omfang ground handling.

For betaling for luftfartsydelser er der dog kun fastsat regler for lufthavne, der har over 5. mio. passagerer årligt.

Regelgrundlaget på området er nærmere beskrevet i styrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster.

Styrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

Sidst opdateret 20/05/2022
Trafikstyrelsen udarbejder årligt en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.
Rapporten er forankret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnstakster, hvoraf der fremgår, at den uafhængige tilsynsmyndighed – i Danmark således Trafikstyrelsen – årligt skal offentliggøre en beretning om sin tilsynsvirksomhed over for lufthavnstakster.

Direktiv

Direktiv 2009/12

Direktiv om lufthavnsafgifter

Gældende fra

15/03/2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009.
Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2019

Rapporten beskriver styrelsens tilsyn med lufthavnstakster i danske lufthavne i 2019.

Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2018

Rapporten beskriver styrelsens tilsyn med lufthavnstakster i danske lufthavne i 2018.

Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2017

Lufthavnsafgifter betales af luftfartsselskaber for brug af lufthavnens faciliteter bl.a. landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly.

Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2016

Lufthavnsafgifter betales af luftfartsselskaber for brug af lufthavnens faciliteter bl.a. landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly.

Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2015

Lufthavnsafgifter betales af luftfartsselskaber for brug af lufthavnens faciliteter bl.a. landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly.

Omfattede lufthavne

Sidst opdateret 25/11/2021
Trafikstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end 5 mio. passagerer årligt.
Hvert år offentliggør Trafikstyrelsen, hvilke lufthavne der vil blive reguleret i henhold til Bestemmelser for Luftfart (BL) 9-15 om Bestemmelser for betaling for benyttelse af lufthavne. I 2020 er det kun Københavns Lufthavn, som er reguleret i henhold til BL 9-15.

Tabellen viser passagertallet for Københavns Lufthavn pr. år.

  2017
2018 
2019 
 2020
 Københavns Lufthavn
 29.177.761
 30.298.428  30.256.407 7.525.441 


De øvrige lufthavne i Danmark er ikke omfattet af reguleringsmodellen, men skal på samme vis som Københavns Lufthavne A/S offentliggøre lufthavnstaksterne i et takstregulativ, som skal være umiddelbart tilgængeligt for lufthavnsbrugerne, og fremsende dette til Trafikstyrelsen samtidig med offentliggørelsen heraf.

BL 9-serien

BL 9-15 4. udgave af 16. november 2017

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Gældende fra

01/01/2018

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

BL 9-serien

BL 9-15 4. udgave af 16. november 2017

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Gældende fra

01/01/2018

BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.