Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.
For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske og grønlandske lufthavne.

Bekendtgørelse nr. 1486/2018 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Danmark, Grønland og Færøerne.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Bekendtgørelse

Nr. 1335

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter.

Regulering af safety-bidragssatser for 2019

Gældende fra

01/01/2019

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fastholder safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark, Grønland og Færøerne forbliver på 4,75 kr. i 2019.