Helikopterflyvepladser

Sidst opdateret 21/02/2022

Helikopterflyvepladser på land

Sidst opdateret 21/02/2022
Alle private helikopterflyvepladser, der benyttes mere end "lejlighedsvis", skal registreres i henhold til BL 3-7. Hvis der udføres erhvervsmæssig lufttransport, skal pladsen godkendes efter BL 3-8 af Trafikstyrelsen.

Ansøgning om godkendelse

For ansøgning om etablering af en helikopterflyveplads, der skal benyttes til erhvervsmæssig lufttransport, skal der søges ved at udfylde Ansøgningsskema for etableringstilladelse til helikopterflyvepladser på land findes her på siden. Du skal som ansøger opnå en etableringstilladelse, inden du påbegynder byggeriet af helikopterflyvepladsen.

 

Før helikopterflyvepladsen må tages i brug til erhvervsmæssig lufttransport, skal der opnås en teknisk godkendelse fra Trafikstyrelsen. Ansøgning herom sker gennem udfyldelse af "Ansøgningsskema for teknisk godkendelse til helikopterflyvepladser på land", som findes her på siden. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med ansøgning om teknisk godkendelse skal medsendes en endelig version af flyvepladshåndbogen.

 

Før der udstedes en teknisk godkendelse, skal Trafikstyrelsen, udover gennemgang af de fremsendte dokumenter, ud og fysisk besigtige den etablerede plads. Besigtigelsen kan først finde sted efter, at ansøger har fuldendt byggeriet inklusiv samtlige installationer og det tilhørende udstyr. Yderligere skal personalet på pladsen opnå den fornødne træning, inden den tekniske godkendelse udstedes.

Alle ansøgninger skal sendes til Trafikstyrelsen.

Ansøgningsskema for etableringstilladelse til helikopterflyvepladser på land

Etableringstilladelse til helikopterflyveplads på land - ansøgningsskema.
Ansøgning

Ansøgningsskema for teknisk godkendelse til helikopterflyvepladser på land

Godkendelse til helikopterflyveplads på land - ansøgningsskema.

HEMS-pladser

Alle faste helikopterflyvepladser, der etableres med det formål at servicere den landsdækkende akutlægehelikopterordning, betragtes som værende etablerede til erhvervsmæssig lufttransport og skal derfor opnå en teknisk godkendelse.

Hævede helikopterflyvepladser

Helikopterflyvepladser, der etableres over terræn, f.eks. på taget af en bygning, betragtes som hævede pladser og skal opfylde en række andre krav end almindelige pladser på jorden. Kravene fremgår af et særligt afsnit i BL 3-8, samt af appendix 1 til ansøgningsskemaerne.

Gebyr

Alle ansøgninger behandles efter regning i henhold til den til enhver tid gældende gebyrbekendtgørelse for Trafikstyrelsen.

Særligt

Ansøgere bedes være opmærksomme på, at der findes selvstændige krav til godkendelse af flybrændstofanlæg (BL 3-6), Kommunikationsanlæg (BL 7-22 eller EU-forordning 2017/373 (ATM/ANS-forordningen)) og Meteorologisk udstyr (BL 7-18 eller EU-forordning 2017/373 (ATM/ANS-forordningen)).

BL 3-serien

BL 3-8, 3. udgave af 13. maj 2020

Bestemmelser om etablering drift og tekniske krav til helikopterflyvepladser

Gældende fra

13/05/2020

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 3-serien

BL 3-6, 3. udgave af 6. december 2010

Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg

Gældende fra

01/01/2011

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 7-serien

BL 7-22, 2. udgave af 21. maj 2008

Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden)

Gældende fra

01/07/2008

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

BL 7-serien

BL 7-18, 3. udgave af 12. december 2008

Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser

Gældende fra

15/01/2009

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

Helikopterdæk på havanlæg

Sidst opdateret 21/02/2022
Trafikstyrelsen fører tilsyn med og godkender helikopterdæk på havanlæg i henhold til BL 3-5.

Ifølge reglerne skal helikopterdæk på havanlæg, der befinder sig i dansk farvand eller på dansk sokkel, både mobile og faste, godkendes af Trafikstyrelsen, inden de tages i brug.

Faste Havanlæg

For faste havanlæg, der er permanent opstillet på havbunden, kan der tildeles en godkendelse, der er gyldig i op til fem år, hvorefter styrelsen vil føre regelmæssige tilsyn efter behov. For at opnå godkendelse skal der gennemføres en inspektion af helikopterdækket, inden det tages i brug.

Mobile Havanlæg

Mobile havanlæg omfatter mobile rigge samt følgende skibe: Boreskibe, dykkerskibe, flydende produktionslager- og afskibningsenheder samt kabel- og rørlægningsskibe. 

For mobile havanlæg kan der tildeles en 1-årig godkendelse. I forbindelse med den første godkendelse skal der gennemføres en inspektion af helikopterdækket på anlægget. Herefter vil der i de efterfølgende år kunne opnås en fornyelse af godkendelsen, uden at der er krav om gennemførsel af en inspektion. Dette forudsætter dog, at der ikke er gennemført ændringer af dækket og dets tjenester siden den seneste inspektion af Trafikstyrelsen.

Har der ikke været gennemført en inspektion af dækket inden for de seneste fem år, vil en fornyelse kræve, at Trafikstyrelsen foretager en inspektion, inden dækket kan godkendes.

Gebyr

Alle godkendelser af helikopterdæk på havanlæg vil ske efter regning, i henhold til den til enhver tid gældende gebyrbekendtgørelse for Trafikstyrelsen.

Ansøgning

For at ansøge om godkendelse af et helikopterdæk på et havanlæg skal ansøger udfylde ansøgningsskemaet "Ansøgningsskema for offshore helikopterdæk i dansk territorialfarvand", som findes her på siden. Ansøgningen bedes udfyldt så fuldstændigt som muligt og vedlagt de relevante dokumenter, der anmodes om på side 4 omhandlende bilag. Ansøgningsskemaet skal underskrives inden fremsendelse. Fremsendelse bedes ske til Trafikstyrelsen via e-mail. For yderligere uddybelse af kravene til en ansøgning skal vi henvise til BL 3-5 kapitel 5.

 

Det er også muligt at hente en engelsk version af ansøgningen. Følg linket under ansøgningsskemaet her på siden for at finde den engelske version.

Ansøgning

Ansøgningsskema for Offshore helikopterdæk i dansk territorialfarvand

 

BL 3-serien

BL 3-5, 4. udgave af 18. december 2006

Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg

Gældende fra

01/01/2007

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Særlige forhold

Ansøgere bedes være opmærksomme på, at der findes selvstændige krav til godkendelse af flybrændstofanlæg (BL 3-6), radiostation (BL 7-22), radiofyr (BL 3-3) og meteorologisk udstyr (BL 7-18).

BL 3-serien

BL 3-3, 5. udgave af 21. maj 2008

Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden)*

Gældende fra

01/07/2008

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 3-serien

BL 3-6, 3. udgave af 6. december 2010

Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg

Gældende fra

01/01/2011

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

BL 7-serien

BL 7-18, 3. udgave af 12. december 2008

Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser

Gældende fra

15/01/2009

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

BL 7-serien

BL 7-22, 2. udgave af 21. maj 2008

Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden)

Gældende fra

01/07/2008

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.