Ankenævn for bus, tog og metro

Sidst opdateret 01/11/2021
Hvis man er utilfreds med håndteringen af en klage fra et trafikselskabs eller en togoperatørs side, er der oprettet et ankenævn som uvildig klageinstans.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog og metro. F.eks. kontrolafgifter, manglende service og forsinkelser. Ankenævnet giver kunderne i den kollektive trafik mulighed for at gå videre med deres klage, hvis de ikke er tilfredse med den afgørelse, som det berørte trafikselskab eller togoperatør har truffet.

 

Ankenævnet er uvildigt og skal sikre en juridisk korrekt og upartisk behandling af kundernes klager. Nævnet er etableret af parterne i bus-, tog- og metrosamarbejdet og Forbrugerrådet.

 

Hvis man vil klage

I første omgang skal man som kunde tage kontakt til det pågældende trafikselskab/den pågældende operatør, der har udført den service eller den rejse, som man vil klage over.

 

Hvis man herefter vil klage over den afgørelse, som selskabet eller operatøren har truffet, skal det ske i en klageformular, der hentes fra klagenævnets hjemmeside eller sendes efter telefonisk eller skriftlig henvendelse til ankenævnets sekretariat. Herefter behandles klagen af ankenævnet, der træffer en afgørelse.