Om statistik og data

Sidst opdateret 02/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler data om den samlede kollektive trafik og godstrafikken på jernbanen.

Jernbanedata

Jernbanedata indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet, nr. 1458 af 29. november 2016.

 

Data om jernbanen og banegodstrafikken vil danne baggrund for statistik om trafikdata til støjberegninger.

 

RMMS-data

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler desuden en gang om året data til indberetning til EU, jf. Forordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtigelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (’RMMS-forordningen’).

Trafikselskabsdata

Trafikselskabernes data indsamles med baggrund i Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlige servicetrafik, nr. 1007 af 9. oktober 2006. På baggrund af de indberettede data udarbejdes rapporter om følgende:

 

 • Offentlig bustrafik ekskl. handicapkørsel
 • Handicapkørsel
 • Entreprenørforhold
 • Ikke-statslig jernbaneforhold
 • Forventet udbud af buskørsel

 

De trafikselskaber, som er omfattet af bekendtgørelsen er:

 

 • Movia
 • Fynbus
 • Midttrafik
 • Sydtrafik
 • NT
 • BAT

 

Derudover er følgende økommuner omfattet, da disse er udtrådt af ét af ovenstående trafikselskaber, og dermed har de overtaget trafikselskabets opgaver i denne situation, jf. Lov om Trafikselskaber:

 

 • Fanø Kommune
 • Samsø Kommune
 • Ærø Kommune

Kontakt

Bekendtgørelse

BEK nr. 1458 af 29/11/2016

Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelsen om indberetning af data på jernbaneområdet følger af jernbaneloven, og giver Trafik- Bygge og Boligstyrelsen hjemmel til at indhente data om trafikken på jernbanerne i Danmark til brug for analyser og planlægning.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

EU 1100 af 7. juli 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet

Gældende fra

27/07/2015

RMMS-forordningen fastsætter indhold og format for de data, som medlemsstaterne skal sende Kommissionen med henblik på overvågning af de tekniske og økonomiske vilkår samt markedsudviklingen for jernbanesektoren.