Statistik for busentreprenører

Sidst opdateret 02/11/2020
Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter.

 

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

 

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel udenfor trafikselskabets eget geografiske område.

 

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

 

Herunder ses de nyeste rapporter på området. Tidligere rapporter kan findes under "Publikationer" nederst på siden.

Rapport

Entreprenørforhold for offentlig buskørsel 2018-2019

Rapport om trafikselskabernes entreprenørforhold for offentlig buskørsel i perioden 2018-2019.

Rapport

Entreprenørforhold for offentlig buskørsel 2017-2018

Rapport om trafikselskabernes entreprenørforhold for offentlig buskørsel i perioden 2017-2018.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt