Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Sidst opdateret 01/03/2021
Folketinget har afsat en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.
 • Puljens størrelse
  Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2020 til en pulje til fremme af cyklisme
 • Ansøgerkreds
  Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
 • Øvrigt
  Mere information følger

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 01/03/2021
Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan ansøge om puljens midler til et projekt. Der er også mulighed for at indgå i et samarbejde med andre parter om et projekt. 

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 03/11/2020
Puljen er afsat til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:

 • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene.
 • At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering.
 • At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold.
 • At flest muligt får gavn af projektet.
 • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
 • At projektet koordineres med relevante aktører.
 • At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 01/03/2021

Ansøgningsfristen til puljen var den 17. august 2020.

 
Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Afrapportering

Sidst opdateret 01/03/2021
Vejledning

Regnskabsinstruks cykelparkering 2020

Vejledning

Revisionsinstruks cykelparkeringspuljen 2020

Vejledning

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Rapport

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr. Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Vejledning

Anmodning om ændringer af igangsat projekt

Skabelonen benyttes, hvis tilskudsmodtager ønsker at få godkendt ændringer af igangsat projekt.

Vejledning

Anmodning om fuld annullering af projekt

Såfremt projektet ikke ønskes gennemført, benyttes denne skabelon.

Vejledning

Raterapportering

Denne skabelon skal anvendes, hvis der skal udbetales en rate af projektet.

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 01/03/2021

Bekendtgørelse

BEK nr .695 af 26/05/2020

Bekendtgørelse om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Gældende fra

26/05/2020