Puljeliste

Resultat: 1

Pulje

Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Ansøgningsfrist

14/08/2020

Folketinget har afsat en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.
  • Puljens størrelse
    Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2020 til en pulje til fremme af cyklisme
  • Ansøgerkreds
    Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
  • Øvrigt
    Mere information følger
Viser 1 af 1