Puljeliste

Resultat: 9

Pulje

Veterantogspuljen

Ansøgningsfrist

Udløbet

Med Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er der afsat 10,1 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel.
 • Puljens størrelse
  10,1 mio. kr.
 • Ansøgerkreds
  Veteranbaneorganisationer

Pulje

Grøn buspulje til regionale busser og øer

Ansøgningsfrist

Udløbet

Folketinget har afsat en pulje på 75 mio. kr. i 2020 til fremme af CO2-reducerende busser.
 • Puljens størrelse
  Der afsættes i alt 75 mio. kr. i 2020.
 • Ansøgerkreds
  Regioner samt af ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse

Pulje

Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Ansøgningsfrist

Udløbet

Folketinget har afsat en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.
 • Puljens størrelse
  Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2020 til en pulje til fremme af cyklisme
 • Ansøgerkreds
  Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
 • Øvrigt
  Mere information følger

Pulje

Pulje til cykelparkering

Ansøgningsfrist

Udløbet

I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” blev der etableret en pulje på 180 mio. kr. i årene 2014-15 til supercykelstier og cykelparkering.
 • Puljens størrelse
  180 mio. kr. over to år til både cykelparkering og supercykelstier
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Pulje

Fremkommelighedspuljen

Ansøgningsfrist

Udløbet

I ”Aftale om en grøn transportpolitik” blev der etableret en pulje på i alt 1 mia. kr. i årene 2009-2013 til fremkommelighedstiltag i den kollektive trafik.
 • Puljens størrelse
  1 mia. kr. i alt i årene 2009-2013
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder
Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Pulje

Busfremkommelighedspuljen

Ansøgningsfrist

Løbende

I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.
 • Puljens størrelse
  50 mio. kr. i 2015
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder
Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Pulje

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Ansøgningsfrist

Løbende

I ’Aftale om udmøntning af midler i puljen af 10. februar 2018 til bedre og billigere kollektiv trafik’ blev der afsat en pulje på i alt 395 mio. kr. i årene 2017-18 til investeringer i kollektiv bustrafik.
 • Puljens størrelse
  395 millioner kr. i alt i årene 2017-2018
 • Ansøgerkreds
  Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Pulje

Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Ansøgningsfrist

Løbende

I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på i alt 285 mio. kr. i årene 2013-17 til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne.
 • Puljens størrelse
  57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017. 31 mio. kr. i 2018.
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og andre offentlige myndigheder

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Pulje

Passagerpuljen

Ansøgningsfrist

Løbende

I ”Aftale om en grøn transportpolitik” blev der etableret en pulje på i alt 300 mio. kr. i årene 2009-2011 til at øge antallet af buspassagerer.
 • Puljens størrelse
  300 mio. kr. i alt i årene 2009-2011
 • Ansøgerkreds
  Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Viser 9 af 9