Fast forbindelse over Kattegat

Sidst opdateret 20/05/2021
Trafikstyrelsen deltager i forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse i en arbejdsgruppe med Vejdirektoratet og Sund&Bælt.

I forundersøgelsen bliver forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger og natur- og miljømæssige, sejladsmæssige konsekvenser m.m. belyst nærmere. Forundersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en såkaldt kombineret vej- og jernbaneforbindelse.


Formålet med forundersøgelsen er at give et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om mulige linjeføringer, anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik, samfundsøkonomi mv.


Den samlede forundersøgelse forventes pt. afsluttet med udgangen af 2021. Hvis der træffes beslutning om at fortsætte med videre undersøgelser af en Kattegatforbindelse, vil næste fase bestå i en VVM-udredning, med borgerinddragelse flere gange undervejs.