Samarbejde med Arbejdstilsynet

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet fastlagt, hvordan de to myndigheder arbejder på jernbaneområdet.

Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har en samarbejdsaftale, der beskriver hvilke opgaver, der hører under Arbejdstilsynets myndighed og hvilke, der hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samt et notat om trykbærende udstyr på jernbanekøretøjer.

 

I notatet fremgår det, at det i praksis er Arbejdstilsynet, der godkender og fører tilsyn med trykbærende udstyr på jernbanekøretøjer. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender alle jernbanesikkerhedsmæssige ændringer af konstruktionerne på trykbærende udstyr og fører tilsyn med betjeningen af udstyret.

 

Aftalen har til formål at sikre den mest hensigtsmæssige håndtering af relevante regelsæt med et fælles mål om, at tilgodese såvel jernbanesikkerheden og interoperabilitet for jernbanepersonalets arbejdsmiljø.

 

Samarbejdet skal samtidigt sikre en løbende koordinering og gensidig vidensdeling på de ansvarsområder, hvor der er fælles snitflader mellem de to myndigheder. I praksis vil Arbejdstilsynet orientere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilsynsplaner, og de to myndigheder vil aftale den fremtidige proces får håndtering af eventuelle sager.

 

Samarbejdsaftalen mellem Arbejdstilsynet og styrelsen findes nedenfor.

Oversigt

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Beskriver samarbejdsaftalen mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på jernbaneområdet i Danmark.

Oversigt

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp.