Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Sidst opdateret 01/11/2021
Trafikstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.
Opgave Sats 2021
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse 65.520 kr.
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer 0,0504 kr.
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer 0,0635 kr.
Timesats efter regning pr. time 1.090 kr.
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning 1.090 kr.
Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse 1.090 kr.
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. registreret køretøj pr. år 90 kr.
Helbredsgodkendelse pr. ansøgning 1.340 kr.
Lokomotivførerlicens pr. ansøgning 800 kr.
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning 130 kr.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2288 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2021

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.

OSS-ansøgninger

Hvis Trafikstyrelsen assisterer ERA (Det Europæiske Jernbaneagentur) i sagsbehandlingen af ansøgninger i OSS (One-Stop-Shop) anvendes følgende timesats i 2021: 145 €.