Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Sidst opdateret 02/12/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.
Opgave Sats 2020
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse 65.000 kr.
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer 0,0500 kr.
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer 0,0630 kr.
Timesats efter regning pr. time 740 kr.
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning 740 kr.
Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse 740 kr.
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. registreret køretøj pr. år 90 kr.
Helbredsgodkendelse pr. ansøgning 870 kr.
Lokomotivførerlicens, pr. ansøgning 800 kr.
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning 240 kr.

Bekendtgørelse

BEK nr. 714 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet