København-Ringsted Banen

Sidst opdateret 07/10/2019
I perioden 2010-2019 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog og bliver Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.

Den nuværende jernbanestrækning fra København over Roskilde til Ringsted er en af de mest benyttede banestrækninger i Danmark, men i dag er strækningen fuldt udnyttet og er dermed blevet en trafikal flaskehals. Ved at bygge en ny bane mellem København over Køge og til Ringsted bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser.

 

Første etape af Timemodellen

Som Danmarks første højhastighedsbane skal den nye bane være med til at imødekomme fremtidens transportbehov. Den er samtidig første etape af den politisk vedtagne plan ”Timemodellen”, om at afkorte rejsetiderne mellem landets største byer, så passagererne kan køre med tog mellem hver af byerne København, Odense, Aarhus og Aalborg på en time.

 

Du kan læse mere om Timemodellen under 'Aftale om Togfonden dk' nedenfor.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med etableringen af København-Ringsted Banen.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er derfor involveret i projektet fra start til slut. Styrelsen har bl.a. deltaget i en forhåndsdialog med Banedanmark, om at sikre en smidig og effektiv myndighedsproces. Styrelsen har også udstedt ibrugtagningstilladelser til flere af de første aktiviteter i projektet, som vedrører ændringer om tilknytning til den eksisterende jernbaneinfrastruktur ved enten Vigerslev, Ringsted eller Køge.

 

Du kan læse mere om København-Ringsted-Banen på Banedanmarks hjemmeside.

Kontakt

Projektleder
Paula Karoline Ottenberg