Forlængelse af gyldighedsperioden af sikkerhedsrådgiverbeviser (farligt gods)

Publiceringsdato: 23/03/2021
Sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1. september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.

Trafikstyrelsen har i det vedlagte brev dispenseret fra den fastsatte bestemmelse om, at sikkerhedsrådgiverbeviser har en gyldighedsperiode på 5 år (bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods).

 

Trafikstyrelsen lægger i dispensationen vægt på, at det har været nødvendigt at udskyde afholdelsen af repetitionseksamener for sikkerhedsrådgivere pga. restriktionerne som følge af COVID-19.

 

Der er derfor en gruppe af sikkerhedsrådgivere, der ikke har haft mulighed for at gå til repetitionseksamen i denne periode.

 

Dispensationen betyder, at sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1. september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.

Generel dispensation sikkerhedsrådgiverbeviser

Sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1. september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.