Colourbox

4. jernbanepakke – Nye overgangsbestemmelser for ansøgninger om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser på jernbanen

Publiceringsdato: 11/06/2020
Som følge af Covid19-situationen forventes Europa-Kommissionen at vedtage to nye overgangsbestemmelser, der betyder, at ansøgere kan få sager om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser – indsendt inden den 16. juni 2020 – færdigbehandlet under de gamle direktiver frem til og med den 30. oktober 2020.
Grundet Covid-19 har Europarådet og Europa-Parlamentet ændret sikkerheds- og interoperabilitetsdirektivet. Ændringerne indebærer, at de medlemsstater, der skulle implementere den 4. jernbanepakke den 16. juni 2020, kan udskyde implementeringsfristen til den 31. oktober 2020. I Danmark og 4 andre EU-medlemslande, herunder Tyskland, implementeres 4. jernbanepakke fortsat den 16. juni 2020. 

I forlængelse af ovenstående er Kommissionen kommet med et forslag til to nye overgangsbestemmelser. Disse bestemmelser indebærer, at ansøgere kan anmode om at få sager om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser – indsendt inden den 16. juni 2020 – færdigbehandlet under de gamle direktiver frem til og med den 30. oktober 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at Kommissionens forslag bliver vedtaget i en meget nær fremtid, måske allerede i indeværende uge. 

To ændringsbekendtgørelser 

På denne baggrund har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet to ændringsbekendtgørelser for hhv. bekendtgørelse nr. 710 af 20. maj 2020 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet og bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020 om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet. 

Ændringerne består alene i at tilpasse overgangsbestemmelserne, så der frem til og med 30. oktober 2020 kan træffes afgørelser efter de gamle direktiver.  Som ansøger kan man således vælge, om man ønsker at få en igangværende sag behandlet videre efter de gamle direktiver eller om man ønsker dem behandlet færdig efter de nye.

Under forudsætning af, at forslaget bliver vedtaget, træder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ændringsbekendtgørelser i kraft samtidigt med bekendtgørelserne nr. 710 og nr. 712 den 16. juni 2020. Derefter vil de findes under de respektive bekendtgørelser på Retsinformation, under ”Senere ændringer til forskriften”.

Den 4. jernbanepakke

I forbindelse med implementeringen af 4. jernbanepakke har Trafik-, Bygge- og Boligsiden oprettet en ny side med information om jernbanepakken. På siden kan du læse om ændringerne og diverse spørgsmål om f.eks. køretøjsgodkendelser og One-Stop Shop besvares.

Bekendtgørelse

BEK nr. 710 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Gældende fra

20/05/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 712 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater og i det omfang de ikke er reguleret i forordninger, EU-sikkerhedscertifikater på jernbaneområdet.
Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.