Vejledning om godkendelse af softwarebaserede systemer

Sidst opdateret 03/08/2021
På baggrund af den øgede brug af softwarebaserede systemer på jernbanen, særligt de nye signalsystemer på fjernbanen og S-banen, har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning til, hvordan SW baserede systemer godkendes.
Vejledningen er primært tiltænkt jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som via deres sikkerhedsledelsessystem skal sikre, at nye delsystemer ikke tages i brug uden en ibrugtagningstilladelse, og at senere ændringer håndteres forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vejledningen understøtter bekendtgørelserne om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i infrastrukturen og godkendelse af køretøjer med tilhørende vejledninger og vedrører både software, som implementerer sikkerhedskrav, og software, der implementerer krav i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSIer).

I vejledningens bilag gives eksempler på godkendelse af ændringer i ny software såvel som i ældre. 

Da vejledningen er den første af sin art på området, modtager Trafikstyrelsen gerne information om erfaring med brug af vejledningen. 

Kontakt

Projektleder

Niels B. Buch

Vejledning

Vejledning om godkendelse af systemer med software på jernbanen

Vejledningen giver en introduktion til, hvordan banevirksomheder, infrastrukturforvaltere og deres leverandører forventes at agere og involvere sig i softwareudvikling og ændringer heri.

Vejledning

Guide to approval of systems with software on the railways

The guide provides an introduction to how railway undertakings, infrastructure managers and their suppliers are expected to act and get involved in software developments and software changes.