Helbredsgodkendelse

Sidst opdateret 07/10/2019
For at en person kan udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden (sikkerhedsklassificerede funktioner) skal personen have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ved helbredsgodkendelse stilles der blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, der medfører for eksempel svimmelhed eller koncentrationsproblemer.

 

Lægeundersøgelsen foretages af egen læge samt en speciallæge i øjensygdomme, men det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som udsteder helbredsgodkendelsen.

 

Når du ansøger om helbredsgodkendelse første gang, skal du fremsende både en helbredsattest og synsattest. Attesterne kan findes i kolonnen i højre side. Ved de efterfølgende fornyelser af helbredsgodkendelser, skal du som regel kun fremsende helbredsattesten.

Det vil af vores brev om helbredsgodkendelse fremgå, hvilke lægelige oplysninger der skal fremsendes ved fornyelse af ansøgningen. De udfyldte attester indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der derefter på baggrund af de indsendte oplysninger vurderer, om ansøgeren kan godkendes. Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse mv. afholdes af arbejdsgiveren i overensstemmelse med principperne i § 3, stk. 4 i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (Helbredsoplysningsloven).

Regningen stilles og sendes til arbejdsgiveren/virksomheden. Helbredsgodkendelsen udleveres til den sikkerhedsklassificerede person. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver et gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Fornyelse

Helbredsgodkendelsen skal fornyes ved periodiske helbredsundersøgelser.

Personer, der fremfører trækkraftenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 20. november 2017 om certificering af lokomotivførere, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

 

  1. hvert tredje år i alderen til og med 55 år
  2. hvert år i alderen fra 56 år.

 

Personer, der udfører andre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, bl.a. ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, sikkerhedsopgaver i tog, og deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen, skal helbredsundersøges med følgende intervaller:

 

  1. hvert femte år i alderen til og med 40 år
  2. hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år
  3. hvert år i alderen fra 63 år.

 

Personer der fremfører metrotog, letbaneførere samt trafikstyringspersonale ved metro og letbane, skal helbredsgodkendes hvert femte år.

Kontakt

Indeholder din henvendelse CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme personoplysninger eller fortrolige oplysninger, skal du benytte Digital Post på virk.dk eller borger.dk.

Hvis du allerede anvender løsningen "Sikker Post" til mailadressen helbred@tbst.dk i forbindelse med helbredsgodkendelser på jernbaneområdet, kan du fortsætte med at sende til den.

Du må påregne en vis behandlingstid ved ansøgninger om certifikater m.m. I særligt hastende tilfælde kan du pr. telefon aftale et møde om den pågældende ansøgning. Også her må du påregne en behandlingstid.

Vejledning om helbredskrav på jernbaneområdet

Vejledningen beskriver, hvordan man opnår en helbredsgodkendelse, samt hvad man skal være opmærksom på, hvis man tror, at man ikke længere opfylder helbredskravene.
Attester

Helbredsattest for jernbanepersonale

Helbredsattest for jernbanepersonale
Attester

Synsattest for jernbanepersonale

Synsattest for jernbanepersonale
Attester

Blodtryksskema

Blodtryksskema for jernbanepersonale
Erklæring

Diabeteserklæring

Diabeteserklæring for jernbanepersonale

Relevant lovstof

Bekendtgørelse

BEK nr. 1212

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Gældende fra

20/11/2017

Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere

Bekendtgørelse

BEK nr. 1359

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Gældende fra

22/11/2016

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 576

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Gældende fra

30/05/2017

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet