Godkendelse af veteranbaner

De danske veterantogsorganisationer skal opfylde lovbestemte krav og regler, for at Trafikstyrelsen kan godkende deres ikke-erhvervsmæssige jernbanedrift.