Anvendelse af organer

Sidst opdateret 02/12/2020
I forbindelse med godkendelse af visse anlægsprojekter og køretøjer (tog) på jernbanen er der krav om, at anlægsarbejdet eller køretøjet kontrolleres af en uafhængig 3. part.

Bemyndigede organer NoBo

Sidst opdateret 01/03/2021
For at sikre at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSIer) overholdes i et jernbaneprojekt, skal der anvendes et såkaldt bemyndiget organ (Notified Body = NoBo) til at verificere, at et jernbaneprojekt overholder de relevante TSI krav.

TSI er bestemt af EU-lovgivningen, og skal overholdes ved alle jernbaneprojekter af en vis størrelse – både i forhold til infrastruktur og rullende materiel. Der skal derfor altid - inden igangsættelsen af et jernbaneprojekt - afklares med Trafikstyrelsen, om et jernbaneprojekt er omfattet af TSI’er og dermed skal anvende en NoBo.

 

NoBo skal ligesom assessor anvendes i hele projektets levetid, og Trafikstyrelsen anbefaler derfor, at en virksomhed, der skal gennemføre et jernbaneprojekt, tager kontakt til Trafikstyrelsen så tidligt som muligt i processen.

 

NoBo skal dog modsat assessor ikke godkendes af Trafikstyrelsen.

Kontakt

Bekendtgørelse

BEK nr. 709 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.

Udpegede organer DeBo

Sidst opdateret 01/03/2021
I forbindelse med nyanlæg eller konstruktion af nye køretøjer eller ved ændringer til de eksisterende, kan projektet være omfattet af nationale tekniske regler, der er meddelt til EU Kommissionen.

Der kan være tale om regler, der f.eks. skal følges i tilfælde af en national særbestemmelse i en TSI. Opfyldelsen af disse regler kontrolleres af et udpeget organ (Designated Body = DeBo).

 

DeBo skal godkendes af Trafikstyrelsen, og styrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, hvoraf reglerne for at blive udpeget fremgår.

 

Kontakt

Bekendtgørelse

BEK nr. 709 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.

DeBo for køretøjer

Sidst opdateret 21/05/2021
I forbindelse med konstruktion af nye køretøjer, eller ved fornyelse og opgradering, er køretøjet i nogle tilfælde omfattet af notificerede nationale regler, som skal kontrolleres af et udpeget organ.

Køretøjer der skal anvendes på den del af jernbanenettet der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet kan være omfattet af notificerede nationale regler i følgende tilfælde:

 

  1. Udestående punkter i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’erne)
  2. Net og køretøjer som endnu ikke er omfattet af TSI’er
  3. Systemer der ikke skal omfattes af TSI’er, f.eks. ATC (automatisk togkontrol)

 

Se nærmere liste over virksomheder, der er udpeget som DeBo-kontrol organer efter reglerne pr. 14.11.2016, nedenfor.

 

Reglerne for at blive udpeget fremgår af bekendtgørelsen om krav til udpegede organer. (Find bekendtgørelsen nedenfor)


For at blive udpeget skal virksomheden være registreret i Danmark. Udpegningen foretages af Trafikstyrelsen på baggrund af ansøgning herom.

Udpegede organer efter BEK nr. 542 af 12/06/2012 om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Udpegede organer efter BEK nr. 1465 af 5/12/2016 om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 542

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Gældende fra

12/06/2012

Bek nr. 542 - Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1465

Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Gældende fra

05/12/2016

Bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 709 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.