Systemdefinition

Sidst opdateret 08/01/2020
Formålet med systemdefinitionen er at beskrive og afgrænse det system (analyse objekt), som er genstand for en risikovurdering. Formålet er også at dokumentere sikkerhedskravene til systemet.
Bekendtgørelserne om ibrugtagning af infrastruktur og rullende materiel fastsætter, at systemdefinitionen er obligatorisk dokumentation, når virksomheder søger om ibrugtagningstilladelse eller forelægger ændringer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

I systemdefinitionen beskrives det nye delsystem eller de ændringer, der foretages i et eksisterende delsystem. Derudover beskrives grænsefladerne til andre delsystemer i det samlede jernbanesystem, samt, når det er relevant, grænsefladen mellem, hvad der er en del af jernbanesystemet, og hvad der ikke er. Systemdefinitionen danner grundlag for bedømmelsen af, hvordan jernbanesikkerheden påvirkes, efter at ændringen er udført.

Bekendtgørelse

BEK nr. 661

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladele for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Gældende fra

08/05/2015

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladele for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.
Vejledning
Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 fastsætter procedurer for ansøgninger om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Denne vejledning giver en indføring i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 653

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Gældende fra

08/05/2015

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.