Jernbanesikkerhed

4. jernbanepakke

Den 16. blev EU's 4. jernbanepakke implementeret i Danmark. Den 4. jernbanepakke skal bidrage til at åbne den europæiske jernbanesektor for øget konkurrence, og dermed skabe et Single European Railway Area.

Information om fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser i forbindelse med Covid-19

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 trådte i kraft den 4. juni 2020. Det skal oplyses, at forordningens artikel 11, stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse i Danmark.

Ansøg om helbredsgodkendelse

Personer, der udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden, skal have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indberet sikkerhedsmæssige fejl på jernbanen

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal rapportere konstaterede sikkerhedsrisici i forbindelse med fejl eller svigt i konstruktion eller funktion af teknisk udstyr.

Mulighed for administrativ fornyelse af helbredsgodkendelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som følge af den nuværende ekstraordinære situation relateret til coronavirussen besluttet, at der kan udstedes administrative fornyelser af helbredsgodkendelser.

Seneste nyt på jernbaneområdet

Udgivet

11/06/2020

Nyhed

4. jernbanepakke – Nye overgangsbestemmelser for ansøgninger om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser på jernbanen

Som følge af Covid19-situationen forventes Europa-Kommissionen at vedtage to nye overgangsbestemmelser.
Læs mere