Havnepulje 2022

Sidst opdateret 20/04/2022
Med aftale om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 50 mio. kr. i 2022 til en havnepulje, hvortil der kan søges om tilskud til f.eks. etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.
  • Puljens størrelse
    50 mio. kr.
  • Ansøgerkreds
    Danske erhvervshavne

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 13/08/2019
Danske erhvervshavne.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der kan søges om tilskud til f.eks. etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der stilles krav om egenfinansiering på minimum 50 pct., således at puljen kan dække op til 50 pct. af udgifterne til et ansøgt projekt.
Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgningsfristen er den 1. september 2022.

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete.

 

Ansøgning om tilskud skal indsendes via virk.dk og vedhæftes projektbeskrivelse og projektbudget.

Bilag

Projektbeskrivelse

Bilag

Budget- og regnskabsskabelon

Vejledning

Regnskabsinstruks Havnepulje 2022

Vejledning

Revisionsinstruks Havnepulje 2022

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:
  • Projektet bidrager til at løse trafikale eller kapacitetsmæssige udfordringer
  • Projektet understøtter, at der flyttes større godsmængder fra vej- til søtransport
  • Projektet bidrager til den grønne omstilling af skibsfarten

 

Projekterne indstilles ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. tildelt tilskudskrone i forhold til de opstillede tildelingskriterier. Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for f.eks. projektets modenhed og forundersøgelsernes kvalitet.

Afrapportering

Sidst opdateret 13/08/2019

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 07/09/2021

Bekendtgørelse

BEK nr 551 af 22/04/2022

Bekendtgørelse om havnepulje 2022

Gældende fra

22/04/2022

På Finansloven for 2022 er der som følge af Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 afsat 50 mio. kr. til en havnepulje for 2022.