Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Sidst opdateret 11/02/2022
Der er afsat 233 mio. kr. i 2021 til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Puljen kan anvendes til at medfinansiere anskaffelser af nye grønne færger og til retrofit af eksisterende færger.
  • Tilskuddets størrelse
    Op til 25 pct. af den støtteberettigede del af projektet
  • Ansøgerkreds
    Kommuner og kommercielle selskaber som driver indenrigsfærger.
  • Ansøgningsfrist
    15. nov. 2021

BEK nr 1880 af 29/09/2021

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Gældende fra

01/10/2021

Afrapportering

Sidst opdateret 11/05/2022

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr.
Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Vejledning

Raterapportering

Vejledning

Ansøgning om ændringer af igangsat projekt

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.

Vejledning

Regnskabsinstruks grønne færger

Revisionsinstruks grønne færger