Knud Erik Christensen

Udvidelse af Københavns Havns søområde

Publiceringsdato: 20/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med en bekendtgørelse udvidet Københavns Havns søområde. By & Havn kan dermed iværksætte en VVM-undersøgelse af mulighederne for at anlægge Lynetteholmen.
Københavns Borgerrepræsentation og et flertal i Folketinget tilsluttede sig i efteråret 2018 ”Principaftale om anlæg af Lynetteholmen”. Det blev her besluttet, at By & Havn som første skridt skal gennemføre en VVM-undersøgelse af etableringen af Lynetteholmen. 

Denne VVM-undersøgelse forudsætter, at Københavns Havns søområde omfatter hele det område, hvor Lynetteholmen tænkes at blive anlagt. På den baggrund har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udvidet søområdet med bekendtgørelsen. I bekendtgørelsen gives der ikke en hjemmel til selve anlægget af Lynetteholmen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1368 af 11/12/2019

Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde

Gældende fra

20/12/2019