Om styrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transportministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren.