Publikationsliste

Resultat: 5

  Rapport

  Redegørelse for 2018 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling

  Rapport

  Midlertidig tilladelse til Post Danmark 20. december 2019

  Rapport

  Individuel tilladelse til Post Danmark A/S

  Rapport

  Redegørelse for det danske postmarkeds tilstand og udvikling 2017

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens redegørelse for 2017 om det dan-ske postmarkeds tilstand og udvikling er en opfølgning på styrelsens mere omfattende redegørelse fra 2013 om samme emne.

  Rapport

  Tilsynsstrategi for postområdet, 2019

  Reguleringen indebærer, at TBST skal føre et overordnet og bredt tilsyn med postsektoren, befordringspligtige såvel som ikke befordringspligtige er-hvervsmæssige postvirksomheder.

Viser 5 af 5