Publikationsliste

Resultat: 239

  Vejledning

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer

  Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer.

  Rapport

  Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger

  Rapport giver viden om indsatser mod tomme boliger, og hvordan man i andre lande håndterer de samme udfordringer. Rapporten undersøger indsatserne for tomme boliger og affolkede landsbyer i Tyskland, Holland og Storbritannien.

  Vejledning

  Bilag 1 - Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

  Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse, ind på arbejdsmarkedet.

  Rapport

  Job- og uddannelsesgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Midtvejsevaluering 2019

  Midtvejsevaluering af puljen hvis formål er at skabe en målrettet indsats, der bringer arbejdsløse beboere i udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

  Idekatalog

  Tre effektfulde boligsociale indsatser

  Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har oplistet tre boligsociale indsatsområder, der har særlig betydning for de kriterier, der afgør, om et boligområde kommer på listen over udsatte boligområder.

  Rapport

  Beboerbetalingsprocent 2020

  Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer.

  Vejledning

  Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

  Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

  Vejledning

  Guide til brug af Almen2tal

  Beregning og dokumentation er primært centreret omkring udvidet anvendelse af BR18 og anvendelse af et særligt beregningsprogram – Almen2tal - udviklet til formålet.

  Vejledning

  Instruks for revision af projekttilskud